Regulamin akcji „Magiczne Mazury”

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Magiczne Mazury” („dalej Akcja”).

2. Organizatorem Akcji jest NBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ulica Metalowców 13a, 41 – 500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592412 (dalej „NBIT Sp. z o.o.”).

3. Akcja prowadzona jest do 31.12.2018 r. (dalej „Czas trwania Akcji”) na terenie Polski. NBIT Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia Czasu trwania Akcji o czym NBIT Sp. z o.o. będzie informować na stronie Sklepu.

4. Akcją objęte są wszystkie produkty – Hardware, Software – (dalej „Produkty”) dostępne w sklepie NBIT Sp. z o.o. znajdującym się na domenie http://www.portal.nbit.pl/ (dalej „Sklep”).

5. W Akcji mogą uczestniczyć osoby (dalej „Uczestnicy”), które w Czasie trwania Akcji dokonały zakupu Produktów w Sklepie NBIT Sp. z o.o. o wartości powyżej 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych zero groszy).

6. W ramach Akcji Uczestnicy po dokonaniu zakupów Produktów, oferowanych w Sklepie przez NBIT Sp. z o.o., o wartości powyżej 200,00 złotych otrzymują Voucher obejmujący jeden darmowy nocleg oraz 20 % rabatu na kolejną dobę pobytu w Hotelu „Spalnia B&B” w Giżycku ulica Wilanowska 28, 11 – 500 Giżycko, (dalej: ”Voucher”). Voucher może być zrealizowany najpóźniej do 31.12.2018 roku. Po dokonaniu zakupów Produktów w kwocie uzasadniającej wydania Vouchera w ramach Akcji oraz oświadczenia Uczestnika Akcji o chęci do jej przystąpienia Voucher zostanie przesłany uczestnikowi drogą elektroniczną lub pocztową na adres wskazany przez Uczestnika. Voucher należy realizować bezpośrednio w Hotelu „Spalnia B&B” w Giżycku ulica Wilanowska 28, 11 – 500 Giżycko.

7. Rabat wynikający z niniejszej Akcji nie może być sumowany z innymi rabatami lub uprawnieniami uzyskanymi w innych promocjach i akcjach. NBIT Sp. z o.o. nie odpowiada za rezerwację, terminy pobytu, warunki oferowane w Hotelu „Spalnia B&B” w Giżycku ulica Wilanowska 28, 11 – 500 Giżycko. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze. Duplikaty zgubionych Voucherów nie będą wystawiane. Odstąpienie od umowy z NBIT Sp. z o.o. na zakup Produktów w czasie trwania Akcji może spowodować cofnięcie uprawnień wynikających z Vouchera.

8. Każdy biorąc udział w Akcji, poprzez przystąpienie do niej akceptuję warunki Regulaminu. Regulamin Akcji znajduję się na stronie internetowej : www.spalnia.com.pl/magicznemazury.

pdf-sample (pdf 8 KB)
Akceptuję Politykę cookies
chat.svg