Usługa Backup System Fortinet polega na:
  • Aktualizacji oprogramowania zakupionego urządzenia firmy Fortinet w ramach zawartej umowy.
  • Zgrywaniu aktualnych ustawień do pliku, które w razie jakichkolwiek problemów pozwoli na odtworzenie danych kupującego.
  • Przechowywaniu przez okres trwania umowy dotychczasowych ustawień kupującego
  • W ramach umowy Kupujący zobowiązany jest do udostępnienia zdalnego urządzeń objętych usługą Backup System Fortinet.
  • W razie jakichkolwiek zmian ustawień przez Kupującego obligatoryjnie zobowiązuje się on do powiadomienia o zmianach Sprzedającego.
  • Sprzedający zobowiązany jest do nie rozpowszechniania informacji przekazanych przez Kupującego w ramach świadczonej usługi.
Akceptuję Politykę cookies
chat.svg